15 Mayıs 2010 Cumartesi

İçimizden Biri "Joe"

Evet, içimizden biri Joe. Küresel ekonomi politikalarını bilip görmezden gelen, neo-liboş politikalarla işi olmayan basit görünümlü bir insandır. Aidiyet hissedebileceği herhangi bir toplumsal sınıf, kültürel arka planı yoktur ama varmış gibi davranır (ya da öyle olduğunu sanar). Arada bir suya dokunur, bazen de sabuna. Etli ve sütlü ürünlerden hoşlanmaz. Joe bukalemun gibidir. Haysiyetlidir ama net değildir. Kafası karışık değildir. Hemen her konuda kısa sürede fikir sahibi olabilir, bazen bu durum günler alır. Muhabbete hemen kaynaşır ama hiçbir zaman dahil olmaz. Joe, kamusal alanda sıradan bir insan görünümünde değildir çünkü farklı davranmayı sever. Hiçbir zaman kendisi gibi davranmaz –kendisi hakkında fikir sahibi olduğu muallaktır. Joe pişmanlık duyduğunda kendine karşı hakaretler yağdırarak öz-eleştiride bulunduğunu sanmasıyla da tanınır. Her zaman güvenilir birisi olduğu imajını çizmiştir ama her an yüzüstü bırakabilecek potansiyeli vardır. Joe için eylem ile söylem iki farklı dünyaya aittir. Bazen eylemde bulunur bazen de söylemde. Joe’nun idealleri yoktur. Üç-beş vakte kadar gelecek planları da. Günü kurtarmaya bakar. Joe ile ilişkiniz en fazla iki hafta sürer. Kimse ona katlanamaz. Joe ‘yu bomboş ve hafif olarak nitelendirebilirsiniz ama hayatınıza girerse kaldıramayacağınız bir sorumluluğu omuzlarınıza alırsınız. Joe kene gibi yapışır. Hayatı sömürme derecesi, hayatı sömürerek yaşamayı amaç edinenlerinkinden daha yukarıdadır.
Joe istenmeyen’dir
Joe yaşamayı bilmez ve nasıl öğrenileceğini de “bilmez”